บทความทั้งหมด หน้าที่ 2

Falcão Most Brilliant Skills Ever Futsal King

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Falc_o_Most_Brilliant_Skills_Ever_Futsal_King

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

dracular untold

โพสต์เมื่อ 2 มีนาคม

dracular_untold

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Razer's New Blade Gaming Laptop

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Razer_s_New_Blade_Gaming_Laptop

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Inspirational Quotes #13

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

A man has to learn that he cannot command things, but that he can command himself; that he cannot coerce the wills of others, but that he can mold and master his own will: and things serve him who serves Truth; people seek guidance of him who is master of himself.

James Allen

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

LOVE JAPAN

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

LOVE_JAPAN

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Inspirational Quotes #5

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Inspirational_Quotes5

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

12 Surprising Facts About Amazon.com

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

12_Surprising_Facts_About_Amazon_com

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

test

โพสต์เมื่อ 22 มิถุนายน

test

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Ronaldinho Kicking The Ball At People's Heads

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Ronaldinho_Kicking_The_Ball_At_People_s_Heads

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Inspirational Quotes #10

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

The most authentic thing about us is our capacity to create, to overcome, to endure, to transform, to love and to be greater than our suffering.

Ben Okri

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Bangkok

โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

Bangkok

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Thailand Panasonic GH4

โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

Thailand_Panasonic_GH4

กว่า 6 แสนคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Amazon's chief executive has revealed that the company is testing a new service

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Amazon's chief executive has revealed that the company is testing a new service involving delivery by mini-drones to get packages to customers in just 30 minutes.

Jeff Bezos appeared on CBS television's 60 Minutes programme in the US where he played a video from their website showing tiny robotic devices, called 'octocopters', picking up items in small yellow buckets and whizzing them through the air.

"I know this looks like science fiction. It's not," Mr Bezos said.

"We can do half-hour delivery ... and we can carry objects, we think, up to five pounds which covers 86% of the items that we deliver."

The mini-drones are powered by electric motors and could cover areas within a 10-mile radius of fulfillment centres, thus covering a significant portion of the population in urban areas in the US.

The retail giant's ambitious project still requires additional safety testing and federal approval but Mr Bezos estimated that Amazon 'Prime Air', as it would be called, would be up and running in four to five years.

They operate autonomously and drop the items at the target locations thanks to GPS coordinates transmitted to them.

"It's very green, it's better than driving trucks around," said Mr Bezos.

Amazon said the octocopters would be "ready to enter commercial operations as soon as the necessary regulations are in place," noting that the Federal Aviation Administration (FAA) was actively working on rules for unmanned aerial vehicles.

It projected a more optimistic timeline than Mr Bezos himself for the project to be activated, saying the FAA's rules could be in place as early as 2015 and that Amazon Prime Air would be ready at that time.

Mr Bezos hinted that part of the motivation behind the mini-drones was to make sure Amazon remains on the cutting edge of the retail industry.

"Companies have short life spans ... And Amazon will be disrupted one day," he said.

"I would love for it to be after I'm dead."

It is not known if there are plans for the service to be launched outside of the US.

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

The drone game has changed

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

The drone game has changed. That may sound like hyperbole, but that was my first impression when experiencing the DJI Inspire One. This is a unit that anyone could pick up and learn to fly quickly, just as you could with the DJI Phantom. But it offers a ton of powerful new features that were previously only available in units too big, dangerous, and expensive for the average consumer to own.

Watching the Inspire One take off and land is exciting, because it transforms mid-flight, with the legs folding up after takeoff so you can shoot 360 degrees of unobstructed video. The unit also has a ground-facing camera that can track what's below and keep the unit stabilized, even when there is no GPS signal, making it much easier to fly indoors.

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

ตกลงตามนี้ได้ก็เริ่มหาตั๋วเครื่องบิน บวกลบคูณหารทั้งเวลา

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%8B%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2

1 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Séan Garnier Ultimate Best Football Freestyle Skills Ever

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

S_an_Garnier_Ultimate_Best_Football_Freestyle_Skills_Ever

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

สันนิษฐานว่ามนุษย์มาอาศัยในญี่ปุ่นครั้งแรกตั้งแต่ยุคหินเก่า

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2

1 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

คอนเสิร์ต เวโลโดรม รีเทิร์น มหกรรมดนตรี 30 ปี คาราบาว CD 1

โพสต์เมื่อ 15 กุมภาพันธ์. .

%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95_%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5_30_%E0%B8%9B%E0%B8%B5_%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7_CD_1

1 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

3 นาทีจากมาม่ากลายเป็นอาหารอิตาลีสุดหรู

โพสต์เมื่อ 24 สิงหาคม .

3_%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B9

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Ronaldinho Magical Ball Controls

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์. .

Ronaldinho_Magical_Ball_Controls

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

คงไม่ทัน - สงกรานต์ cover จาก เอ - กิ่ง เหมือนแพร

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์. .

%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C_cover_%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81_%E0%B9%80%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87_%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3

1 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

ทดสอบการสร้างบทความใหม่

โพสต์เมื่อ 22 มิถุนายน .

%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

ญี่ปุ่นมีเนื้อที่กว่า 377,930 ตารางกิโลเมตร

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์. .

ญี่ปุ่นมีเนื้อที่กว่า 377,930 ตารางกิโลเมตร นับเป็นอันดับที่ 61 ของโลก[7] หมู่เกาะญี่ปุ่นประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 3,000 เกาะ เกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือเกาะฮนชู ฮกไกโด คีวชู และชิโกกุ ตามลำดับ เกาะของญี่ปุ่นส่วนมากจะเป็นหมู่เกาะภูเขา ซึ่งในนั้นมีจำนวนหนึ่งเป็นภูเขาไฟ เช่นภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ เป็นต้น ประชากรของญี่ปุ่นนั้นมีมากเป็นอันดับที่ 10 ของโลก คือประมาณ 128 ล้านคน[8] เมืองหลวงของญี่ปุ่นคือกรุงโตเกียว ซึ่งถ้ารวมบริเวณปริมณฑลเข้าไปด้วยแล้วจะกลายเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีประชากรอยู่อาศัยมากกว่า 30 ล้านคน

1 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

เหนื่อยไหมหัวใจ - Retrospect cover จาก เอ - นิว

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์. .

%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88_Retrospect_cover_%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81_%E0%B9%80%E0%B8%AD_%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

น่าไปเที่ยวบ้าเนอะ

โพสต์เมื่อ 25 มิถุนายน .

%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B0

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

WORLD RECORD SILURO SPINNING DINO FERRARI

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์. .

WORLD_RECORD_SILURO_SPINNINGDINO_FERRARI

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

เมื่อมาเที่ยวที่ญี่ปุ่น อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ ก็คือ การช้อปปิ้ง

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์. .

%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89_%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87

1 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

เบื้องหลัง ATM เออรัก เออเร่อ EP.3

โพสต์เมื่อ 30 พฤศจิกายน .

%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87_ATM_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD_EP_3

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

ประเทศญี่ปุ่น

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์. .

%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

เรียนต่อญี่ปุ่น

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์. .

%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

เรื่องราวที่คุณสนใจ
Japan
สอนร้องเพลง
มัน กล้วย มาก
National Geographic
People Awesome
Thailand
Soccer Skill
Internet
เพลงน่าฟัง
MUSIC
ดูคลายเครียด
Uncategory
ความคลาดไหวล่าสุด

Falcão Most Brilliant Skills Ever Futsal King

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

dracular untold

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 2 มีนาคม

Razer's New Blade Gaming Laptop

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Inspirational Quotes #13

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

LOVE JAPAN

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Inspirational Quotes #5

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

12 Surprising Facts About Amazon.com

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

test

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 22 มิถุนายน

Ronaldinho Kicking The Ball At People's Heads

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Inspirational Quotes #10

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Bangkok

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

Thailand Panasonic GH4

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

Amazon's chief executive has revealed that the company is testing a new service

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

The drone game has changed

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

ตกลงตามนี้ได้ก็เริ่มหาตั๋วเครื่องบิน บวกลบคูณหารทั้งเวลา

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Séan Garnier Ultimate Best Football Freestyle Skills Ever

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

สันนิษฐานว่ามนุษย์มาอาศัยในญี่ปุ่นครั้งแรกตั้งแต่ยุคหินเก่า

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

คอนเสิร์ต เวโลโดรม รีเทิร์น มหกรรมดนตรี 30 ปี คาราบาว CD 1

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 15 กุมภาพันธ์.

3 นาทีจากมาม่ากลายเป็นอาหารอิตาลีสุดหรู

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 24 สิงหาคม

Ronaldinho Magical Ball Controls

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

คงไม่ทัน - สงกรานต์ cover จาก เอ - กิ่ง เหมือนแพร

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

ทดสอบการสร้างบทความใหม่

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 22 มิถุนายน

ญี่ปุ่นมีเนื้อที่กว่า 377,930 ตารางกิโลเมตร

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

เหนื่อยไหมหัวใจ - Retrospect cover จาก เอ - นิว

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

น่าไปเที่ยวบ้าเนอะ

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 25 มิถุนายน

WORLD RECORD SILURO SPINNING DINO FERRARI

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

เมื่อมาเที่ยวที่ญี่ปุ่น อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ ก็คือ การช้อปปิ้ง

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

เบื้องหลัง ATM เออรัก เออเร่อ EP.3

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 30 พฤศจิกายน

ประเทศญี่ปุ่น

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

เรียนต่อญี่ปุ่น

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

แชร์เรื่อง