บทความทั้งหมด หน้าที่ 4

Earth Under Water in Next 20 Years - National Geographic

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Earth_Under_Water_in_Next_20_Years_National_Geographic

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร (Discover Thainess) - version 2 นาที

โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%8B%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%8B%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3Discover_Thainessversion_2_%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Inspirational Quotes #7

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Inspirational_Quotes7

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

ggg

โพสต์เมื่อ 10 มิถุนายน

ggg

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

GoPro Hero3 Black AMAZING THAILAND-Trip 2014

โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

GoPro_Hero3_Black_AMAZING_THAILANDTrip2014

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

ครั้งแรกที่ได้ไปเยือนเจแปนแดนอาทิตย์อุทัย

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Thailand into the Dream

โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

Thailand_into_the_Dream

1 พันคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

ชิงร้อยชิงล้าน ตลก+ ช่วงแข่งเกม 19-04-54

โพสต์เมื่อ 26 กุมภาพันธ์.

%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1_190454

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Harley Davidson รุ่น CVO Softtail Deluxe

โพสต์เมื่อ 31 พฤษภาคม

Harley_Davidson_%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99_CVO_Softtail_Deluxe

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Amazon Testing Drone Delivery System

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Amazon_Testing_Drone_Delivery_System

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

People Are Awesome 2015 (INSANE Edition)

โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

People_Are_Awesome_2015INSANE_Edition_

7 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Inspirational Quotes #1

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Inspirational_Quotes1

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

The New Moto E Hands On

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

The_New_Moto_E_Hands_On

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Inspirational Quotes #4

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Inspirational_Quotes4

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Keri Hilson - "Pretty Girl Rock" LIVE + Q&A

โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์. .

Keri_HilsonPretty_Girl_RockLIVEQ_A

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Best Bicycle Kick Goals Ever

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์. .

Best_Bicycle_Kick_Goals_Ever

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Inspirational Quotes #9

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์. .

Keep your feet on the ground, but let your heart soar as high as it will. Refuse to be average or to surrender to the chill of your spiritual environment.

Arthur Helps

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Gail - อาย.เลิฟ.ยู (I LOVE U) Feat. Piglet Sugar Eyes [Official Music Video]

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์. .

Gail_%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2_%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F_%E0%B8%A2%E0%B8%B9I_LOVE_UFeatPiglet_Sugar_EyesOfficial_Music_Video_

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Japan Help PSA

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์. .

Japan_Help_PSA

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Our Japan

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์. .

Our_Japan

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Documentary National Geographic: Animals´s Cemetery River- Lions & Crocodiles Attacks

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์. .

Documentary_National_GeographicAnimals_s_Cemetery_RiverLionsCrocodiles_Attacks

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

เบนโตะหรือข้าวกล่องของคนในประเทศญี่ปุ่น

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์. .

%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

iPhone 4s Thailand

โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์. .

iPhone_4s_Thailand

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Inspirational Quotes #11

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์. .

Once I knew only darkness and stillness... my life was without past or future... but a little word from the fingers of another fell into my hand that clutched at emptiness, and my heart leaped to the rapture of living.

Helen Keller

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

เมืองสายน้ำสามเวลา จ.สมุทรสงคราม

โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์. .

%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2_%E0%B8%88_%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Amazon's Summer Products Preview

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์. .

Amazon_s_Summer_Products_Preview

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Wakeskating in Winter w/ Brian Grubb

โพสต์เมื่อ 26 กุมภาพันธ์. .

Wakeskating_in_Winter_wBrian_Grubb

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

ชิงร้อยชิงล้าน ตลก + ช่วงแข่งเกม 29-03-54

โพสต์เมื่อ 26 กุมภาพันธ์. .

%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1_290354

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Calories Blah Blah feat. ก้อย รัชวิน

โพสต์เมื่อ 24 กุมภาพันธ์. .

Calories_Blah_Blah_feat%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

ภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 8 ภูมิภาคด้วยกัน

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์. .

ภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 8 ภูมิภาคด้วยกัน ดังนี้

-ภาคเหนือ (ฮอกไกโด)

ฮอกไกโด (Hokkaido)เป็นเกาะทางด้านเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น และถือได้ว่าเป็นเกาะใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ในแต่ละฤดูกาลจะมีอากาศที่เปลี่ยนไปอย่างมาก และทำให้สภาพแวดล้อมนั้นแตกต่างไปด้วย นอกจากนี้ยังถือได้ว่าฮอกไกโดเป็นสวรรค์ของธรรมชาติ ทั้งภูเขา ที่ราบสูง แม่น้ำ ทะเลสาบ บ่อน้ำพุร้อน และชายฝั่งทะเล อุตสาหกรรมหลักของภูมิภาคนี้คือ การเกษตรและฟาร์มโคนม นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงในด้านอาหารทะเลอีกด้วย

เนื่องจากเป็นภูมิภาคเหนือที่สุดในญี่ปุ่นทำให้ในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศที่หนาวมาก และอากาศจะดีในช่วงฤดูร้อน

นอกจากนี้ยังมีเมืองซัปโปโรเป็นศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง เป็นเมืองที่มีการจัดวางผังได้สมบูรณ์แบบ มี สวนสาธารณะโอโดริ ซึ่งเป็นที่จัดแสดงงานเทศกาลหิมะที่มีชื่อเสียง สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เข้ามาชมงานในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โทโฮะกุ)

อยู่ทางด้านเหนือของเกอะฮอนชู และรอบล้อมไปด้วยทะเลทั้ง Sea of Japan, Pacific Ocean,Tsugaru Straitเป็นภูมิภาคที่มีอากาศเย็นสดชื่นตลอดแม้ในฤดูร้อน อุณหภูมิบริเวณที่ราบสูงประมาณ 10 องศาเซลเซียส

เป็นภูมิภาคที่ผลิตข้าวได้ประมาณร้อยละ 28 ของประเทศ มีแอปเปิ้ล, เชอร์รี่ และลูกพีช เป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคนี้

- ภาคตะวันออก (คันโต)

เป็นศูนย์กลางทางด้านการเมือง, เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จึงทำให้มีประชากรมากถึงร้อยละ 32 ของประชากรทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น

เป็นที่ตั้งของเมืองโตเกียว (Tokyo) ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในเอเชีย เป็นแหล่งที่คงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันเก่าแก่หลายศตวรรษ ผสมผสานควบคู่ไปกับค่านิยมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น และแสดงออกถึงความตื่นเต้น และความมีชีวิตชีวาที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว พื้นที่ของเมืองโตเกียวนั้น มีอาณาบริเวณหนึ่งในสี่ส่วนของประเทศญี่ปุ่น มีจำนวนประชากรที่ถูกต้องตามกฎหมายอาศัยอยู่ 12 ล้านคน

- ภาคกลาง (จูบุ)

จูบุ เป็นภูมิภาคที่ตั้งเกือบกึ่งกลางของประเทศญี่ปุ่น เป็นภูมิภาคที่ยังคงหลงเหลือความเก่าแก่และวิถีชิวิตแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นอยู่มาก อย่างไรก็ตาม ตลอดเส้นทางจนถึงชายฝั่งแปซิฟิก มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ มีความหลากหลายแตกต่างในหลายๆ ด้านที่ประกอบกันขึ้นเป็นภูมิภาคนี้

- ภาคตะวันตก (คันไซ)

เป็นภูมิภาคทางตะวันตกของเกาะฮอนชู เป็นภูมิภาคใจกลางทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น และมีความเจริญก้าวหน้าในฐานะที่เป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของญี่ปุ่นยาวนานตั้งแต่สมัยอดีต

- เกาะชิโกะกุและหมู่เกาะทะเลใน (เซโตะไนไค)

เกาะชิโกะกุตั้งอยู่ทางใต้ของเกาะฮอนชู ประกอบด้วย 4 เมือง นอกจากนี้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกก็เป็นอีกแห่งหนึ่งในสถานที่เที่ยวที่โดดเด่นของเกาะชิโกะกุ การเดินทางเข้ามายังเกาะทำได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากเมื่อไม่นานมานี้มีการเปิดบริการทางรถบัสระหว่างเมืองสำคัญต่างๆ ในภาคคันไซบนฝั่งฮอนชูกับเกาะชิโกะกุ

-ภาคตะวันตก (จูโงะกุ)

ภูมิภาคจูโงะกุนั้น เต็มไปด้วยหมู่บ้านและเมืองที่เงียบสงบสวยงามหลายแห่งตั้งกระจายกันอยู่เป็นระยะ ลักษณะเป็นหมู่บ้านประมงชายทะเลและหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งหลักแหล่งตามทิวเขา ตั้งอยู่สุดตะวันตกของเกาะหลักฮอนชู แบ่งเป็นสองส่วนคือ ซันโย ชายฝั่งเกาะกลางทะเลใน และ ซันอิน ชายฝั่งทะเลญี่ปุ่น

- ภาคใต้ (คิวชู และเกาะโอกินะวะ)

ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของเกาะหลักฮอนชู มีอากาศที่อบอุ่น ชนบทที่เขียวชอุ่ม บ่อน้ำแร่และภูเขาไฟที่เร้นลับเนื่องจากอยู่ใกล้จีนและเกาหลี จึงได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 อีกทั้งเป็นจุดแรกที่ติดต่อกับทางตะวันตกซี่งชาวโปรตุเกสได้เข้ามาเทียบท่าเมื่อศตวรรษที่ 16

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

เรื่องราวที่คุณสนใจ
Japan
สอนร้องเพลง
มัน กล้วย มาก
National Geographic
People Awesome
Thailand
Soccer Skill
Internet
เพลงน่าฟัง
MUSIC
ดูคลายเครียด
Uncategory
ความคลาดไหวล่าสุด

Earth Under Water in Next 20 Years - National Geographic

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร (Discover Thainess) - version 2 นาที

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

Inspirational Quotes #7

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

ggg

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 10 มิถุนายน

GoPro Hero3 Black AMAZING THAILAND-Trip 2014

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

ครั้งแรกที่ได้ไปเยือนเจแปนแดนอาทิตย์อุทัย

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Thailand into the Dream

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

ชิงร้อยชิงล้าน ตลก+ ช่วงแข่งเกม 19-04-54

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 26 กุมภาพันธ์.

Harley Davidson รุ่น CVO Softtail Deluxe

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 31 พฤษภาคม

Amazon Testing Drone Delivery System

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

People Are Awesome 2015 (INSANE Edition)

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

Inspirational Quotes #1

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

The New Moto E Hands On

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Inspirational Quotes #4

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Keri Hilson - "Pretty Girl Rock" LIVE + Q&A

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์.

Best Bicycle Kick Goals Ever

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Inspirational Quotes #9

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Gail - อาย.เลิฟ.ยู (I LOVE U) Feat. Piglet Sugar Eyes [Official Music Video]

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Japan Help PSA

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Our Japan

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Documentary National Geographic: Animals´s Cemetery River- Lions & Crocodiles Attacks

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

เบนโตะหรือข้าวกล่องของคนในประเทศญี่ปุ่น

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

iPhone 4s Thailand

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

Inspirational Quotes #11

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

เมืองสายน้ำสามเวลา จ.สมุทรสงคราม

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

Amazon's Summer Products Preview

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Wakeskating in Winter w/ Brian Grubb

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 26 กุมภาพันธ์.

ชิงร้อยชิงล้าน ตลก + ช่วงแข่งเกม 29-03-54

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 26 กุมภาพันธ์.

Calories Blah Blah feat. ก้อย รัชวิน

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 24 กุมภาพันธ์.

ภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 8 ภูมิภาคด้วยกัน

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

แชร์เรื่อง