Japan หน้าแรก

Japan is a stratovolcanic archipelago of 6,852 islands. The four largest islands are Honshu, Hokkaido, Kyushu, and Shikoku

สันนิษฐานว่ามนุษย์มาอาศัยในญี่ปุ่นครั้งแรกตั้งแต่ยุคหินเก่า

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

สันนิษฐานว่ามนุษย์มาอาศัยในญี่ปุ่นครั้งแรกตั้งแต่ยุคหินเก่า

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

โตเกียว ทาวเวอร์

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7_%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Japan - The Strange Country (Japanese ver.)

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Japan_The_Strange_CountryJapanese_ver

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

From Japan with Love (and Dashi)

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

From_Japan_with_Loveand_Dashi_

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

พระราชวังอิมพีเรียล แต่เดิมมีชื่อว่า พระราชวังเอะโดะ

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A5_%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%B0

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

LOVE JAPAN

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

LOVE_JAPAN

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

ตกลงตามนี้ได้ก็เริ่มหาตั๋วเครื่องบิน บวกลบคูณหารทั้งเวลา

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%8B%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2

1 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

ประเทศญี่ปุ่น

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Japan หรือ Nippon

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Japan_%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD_Nippon

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

ญี่ปุ่นมีเนื้อที่กว่า 377,930 ตารางกิโลเมตร

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

ญี่ปุ่นมีเนื้อที่กว่า 377,930 ตารางกิโลเมตร นับเป็นอันดับที่ 61 ของโลก[7] หมู่เกาะญี่ปุ่นประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 3,000 เกาะ เกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือเกาะฮนชู ฮกไกโด คีวชู และชิโกกุ ตามลำดับ เกาะของญี่ปุ่นส่วนมากจะเป็นหมู่เกาะภูเขา ซึ่งในนั้นมีจำนวนหนึ่งเป็นภูเขาไฟ เช่นภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ เป็นต้น ประชากรของญี่ปุ่นนั้นมีมากเป็นอันดับที่ 10 ของโลก คือประมาณ 128 ล้านคน[8] เมืองหลวงของญี่ปุ่นคือกรุงโตเกียว ซึ่งถ้ารวมบริเวณปริมณฑลเข้าไปด้วยแล้วจะกลายเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีประชากรอยู่อาศัยมากกว่า 30 ล้านคน

1 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

เมื่อมาเที่ยวที่ญี่ปุ่น อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ ก็คือ การช้อปปิ้ง

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89_%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87

1 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

เรียนต่อญี่ปุ่น

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

เมืองที่นักเรียนไทยนิยมไปเรียนภาษาที่ญี่ปุ่น

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

มี 4 ฤดูหลัก ที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

สภาพภูมิอากาศ

มี 4 ฤดูหลัก ที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ

ฤดูใบไม้ผลิ : (มีนาคม-พฤษภาคม) อากาศอบอุ่น อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 13-25 องศาเซลเซียส

ฤดูร้อน : (มิถุนายน-สิงหาคม) อากาศร้อนชื้นโดยมีช่วงฤดูฝนสั้น ๆ ประมาณ 1 เดือน ในช่วงต้นฤดู อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 30-35 องศาเซลเซียส

ฤดูใบไม้ร่วง : (กันยายน-พฤศจิกายน) อากาศอบอุ่น โดยมีพายุไต้ฝุ่นมากในช่วงเดือนกันยายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 22-27 องศาเซลเซียส

ฤดูหนาว : (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) อากาศหนาว มีหิมะตกมากทางภาคเหนือของประเทศและฝั่งทะเลญี่ปุ่น ส่วนทางใต้และฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก อากาศจะอบอุ่นกว่า อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 05-07 องศาเซลเซียส


เวลา

ประเทศญี่ปุ่นเวลาเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง


ภาษา

ประชากรญี่ปุ่นส่วนใหญ่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาหลัก ส่วนภาษาอังกฤษตามสถานที่สำคัญ เช่น โรงแรม, สนามบิน, สถานที่ท่องเที่ยว หรือ ตาม เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลท่องเที่ยวสามารถพูดภาษาอังกฤษได้


เงินตรา

สกุลเงินญี่ปุ่น คือ เงินเยน ในท้องตลาดใช้ได้แต่เงินเยนเท่านั้น ดอลล่าร์สหรัฐแลกได้ตามธนาคาร และโรงแรม อัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน = ประมาณ 36-38 บาท (ข้อมูลจาก ธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2553)

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

ครั้งแรกที่ได้ไปเยือนเจแปนแดนอาทิตย์อุทัย

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Japan Help PSA

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Japan_Help_PSA

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Our Japan

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Our_Japan

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

เบนโตะหรือข้าวกล่องของคนในประเทศญี่ปุ่น

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

ภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 8 ภูมิภาคด้วยกัน

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

ภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 8 ภูมิภาคด้วยกัน ดังนี้

-ภาคเหนือ (ฮอกไกโด)

ฮอกไกโด (Hokkaido)เป็นเกาะทางด้านเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น และถือได้ว่าเป็นเกาะใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ในแต่ละฤดูกาลจะมีอากาศที่เปลี่ยนไปอย่างมาก และทำให้สภาพแวดล้อมนั้นแตกต่างไปด้วย นอกจากนี้ยังถือได้ว่าฮอกไกโดเป็นสวรรค์ของธรรมชาติ ทั้งภูเขา ที่ราบสูง แม่น้ำ ทะเลสาบ บ่อน้ำพุร้อน และชายฝั่งทะเล อุตสาหกรรมหลักของภูมิภาคนี้คือ การเกษตรและฟาร์มโคนม นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงในด้านอาหารทะเลอีกด้วย

เนื่องจากเป็นภูมิภาคเหนือที่สุดในญี่ปุ่นทำให้ในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศที่หนาวมาก และอากาศจะดีในช่วงฤดูร้อน

นอกจากนี้ยังมีเมืองซัปโปโรเป็นศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง เป็นเมืองที่มีการจัดวางผังได้สมบูรณ์แบบ มี สวนสาธารณะโอโดริ ซึ่งเป็นที่จัดแสดงงานเทศกาลหิมะที่มีชื่อเสียง สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เข้ามาชมงานในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โทโฮะกุ)

อยู่ทางด้านเหนือของเกอะฮอนชู และรอบล้อมไปด้วยทะเลทั้ง Sea of Japan, Pacific Ocean,Tsugaru Straitเป็นภูมิภาคที่มีอากาศเย็นสดชื่นตลอดแม้ในฤดูร้อน อุณหภูมิบริเวณที่ราบสูงประมาณ 10 องศาเซลเซียส

เป็นภูมิภาคที่ผลิตข้าวได้ประมาณร้อยละ 28 ของประเทศ มีแอปเปิ้ล, เชอร์รี่ และลูกพีช เป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคนี้

- ภาคตะวันออก (คันโต)

เป็นศูนย์กลางทางด้านการเมือง, เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จึงทำให้มีประชากรมากถึงร้อยละ 32 ของประชากรทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น

เป็นที่ตั้งของเมืองโตเกียว (Tokyo) ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในเอเชีย เป็นแหล่งที่คงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันเก่าแก่หลายศตวรรษ ผสมผสานควบคู่ไปกับค่านิยมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น และแสดงออกถึงความตื่นเต้น และความมีชีวิตชีวาที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว พื้นที่ของเมืองโตเกียวนั้น มีอาณาบริเวณหนึ่งในสี่ส่วนของประเทศญี่ปุ่น มีจำนวนประชากรที่ถูกต้องตามกฎหมายอาศัยอยู่ 12 ล้านคน

- ภาคกลาง (จูบุ)

จูบุ เป็นภูมิภาคที่ตั้งเกือบกึ่งกลางของประเทศญี่ปุ่น เป็นภูมิภาคที่ยังคงหลงเหลือความเก่าแก่และวิถีชิวิตแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นอยู่มาก อย่างไรก็ตาม ตลอดเส้นทางจนถึงชายฝั่งแปซิฟิก มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ มีความหลากหลายแตกต่างในหลายๆ ด้านที่ประกอบกันขึ้นเป็นภูมิภาคนี้

- ภาคตะวันตก (คันไซ)

เป็นภูมิภาคทางตะวันตกของเกาะฮอนชู เป็นภูมิภาคใจกลางทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น และมีความเจริญก้าวหน้าในฐานะที่เป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของญี่ปุ่นยาวนานตั้งแต่สมัยอดีต

- เกาะชิโกะกุและหมู่เกาะทะเลใน (เซโตะไนไค)

เกาะชิโกะกุตั้งอยู่ทางใต้ของเกาะฮอนชู ประกอบด้วย 4 เมือง นอกจากนี้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกก็เป็นอีกแห่งหนึ่งในสถานที่เที่ยวที่โดดเด่นของเกาะชิโกะกุ การเดินทางเข้ามายังเกาะทำได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากเมื่อไม่นานมานี้มีการเปิดบริการทางรถบัสระหว่างเมืองสำคัญต่างๆ ในภาคคันไซบนฝั่งฮอนชูกับเกาะชิโกะกุ

-ภาคตะวันตก (จูโงะกุ)

ภูมิภาคจูโงะกุนั้น เต็มไปด้วยหมู่บ้านและเมืองที่เงียบสงบสวยงามหลายแห่งตั้งกระจายกันอยู่เป็นระยะ ลักษณะเป็นหมู่บ้านประมงชายทะเลและหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งหลักแหล่งตามทิวเขา ตั้งอยู่สุดตะวันตกของเกาะหลักฮอนชู แบ่งเป็นสองส่วนคือ ซันโย ชายฝั่งเกาะกลางทะเลใน และ ซันอิน ชายฝั่งทะเลญี่ปุ่น

- ภาคใต้ (คิวชู และเกาะโอกินะวะ)

ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของเกาะหลักฮอนชู มีอากาศที่อบอุ่น ชนบทที่เขียวชอุ่ม บ่อน้ำแร่และภูเขาไฟที่เร้นลับเนื่องจากอยู่ใกล้จีนและเกาหลี จึงได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 อีกทั้งเป็นจุดแรกที่ติดต่อกับทางตะวันตกซี่งชาวโปรตุเกสได้เข้ามาเทียบท่าเมื่อศตวรรษที่ 16

2 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Springtime with Obaachan - Japan

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Springtime_with_Obaachan_Japan

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

เรื่องราวที่คุณสนใจ
Japan
สอนร้องเพลง
มัน กล้วย มาก
National Geographic
People Awesome
Thailand
Soccer Skill
Internet
เพลงน่าฟัง
MUSIC
ดูคลายเครียด
Uncategory
ความคลาดไหวล่าสุด

สันนิษฐานว่ามนุษย์มาอาศัยในญี่ปุ่นครั้งแรกตั้งแต่ยุคหินเก่า

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

สันนิษฐานว่ามนุษย์มาอาศัยในญี่ปุ่นครั้งแรกตั้งแต่ยุคหินเก่า

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

โตเกียว ทาวเวอร์

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Japan - The Strange Country (Japanese ver.)

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

From Japan with Love (and Dashi)

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

พระราชวังอิมพีเรียล แต่เดิมมีชื่อว่า พระราชวังเอะโดะ

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

LOVE JAPAN

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

ตกลงตามนี้ได้ก็เริ่มหาตั๋วเครื่องบิน บวกลบคูณหารทั้งเวลา

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

ประเทศญี่ปุ่น

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Japan หรือ Nippon

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

ญี่ปุ่นมีเนื้อที่กว่า 377,930 ตารางกิโลเมตร

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

เมื่อมาเที่ยวที่ญี่ปุ่น อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ ก็คือ การช้อปปิ้ง

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

เรียนต่อญี่ปุ่น

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

เมืองที่นักเรียนไทยนิยมไปเรียนภาษาที่ญี่ปุ่น

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

มี 4 ฤดูหลัก ที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

ครั้งแรกที่ได้ไปเยือนเจแปนแดนอาทิตย์อุทัย

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Japan Help PSA

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Our Japan

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

เบนโตะหรือข้าวกล่องของคนในประเทศญี่ปุ่น

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

ภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 8 ภูมิภาคด้วยกัน

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Springtime with Obaachan - Japan

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

แชร์เรื่อง