ยอดนิยม หน้าแรก

ชื่อเต็มของกรุงเทพมหานคร เมื่อถอดเป็นอักษรโรมัน

โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

ชื่อเต็มของกรุงเทพมหานคร เมื่อถอดเป็นอักษรโรมัน คือ "Krungthepmahanakhon Amonrattanakosin Mahintharayutthaya Mahadilokphop Noppharatratchathaniburirom Udomratchaniwetmahasathan Amonphimanawatansathit Sakkathattiyawitsanukamprasit"


ซึ่งเป็นชื่อสถานที่ที่ยาวที่สุดในโลกและได้จดบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊ค (169 ตัวอักษร) ยาวกว่าชื่อภูเขา "ตาอูมาตาวากาตังกีฮังกาโกอาอูอาอูโอตามาทีอาโปกาอีเวนูอากีตานาตาฮู" ("Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu") (85 ตัวอักษร) ในนิวซีแลนด์

และชื่อทะเลสาบ "ชาร์ก็อกกาก็อกมานชาอ็อกกาก็อกเชาบูนากุนกามาอัก" ("Chargoggagogg­manchauggagogg­chaubunagungamaugg") (45 ตัวอักษร) ในรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

กว่า 9 แสนคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Thailand Panasonic GH4

โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

Thailand_Panasonic_GH4

กว่า 6 แสนคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

PEOPLE ARE AWESOME 2014

โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

PEOPLE_ARE_AWESOME_2014

กว่า 8 หมื่นคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

PEOPLE ARE AWESOME - NOVEMBER 2014 (Ultimate Edition) HD

โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

PEOPLE_ARE_AWESOME_NOVEMBER_2014Ultimate_EditionHD

กว่า 1 หมื่นคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

คำว่า กรุงเทพมหานคร แปลว่า "พระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนคร"

โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3_%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3_

กว่า 1 หมื่นคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ 1,568.7 ตารางกิโลเมตร

โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

ภูมิประเทศ

กรุงเทพมหานครจากภาพถ่ายดาวเทียม

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ 1,568.7 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 68 ของไทย เป็นเมืองที่กว้างที่สุดของโลก เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 73 ของโลก และเป็นเมืองหลวงที่มีพื้นที่กว้างเป็นอันดับ 4 ของภูมิภาคอาเซียน ด้วยมีแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งทอดตัวยาว 372 กิโลเมตรพาดผ่านจังหวัด ทำให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย ซึ่งเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก พื้นที่ส่วนมากในกรุงเทพมหานครเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่บนพื้นที่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ ซึ่งเกิดจากตะกอนน้ำพา มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1.50-2 เมตร โดยมีความลาดเอียงจากทิศเหนือสู่อ่าวไทยทางทิศใต้ และเฉพาะลุ่มแม้น้ำเจ้าพระยาตอนล่างจะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1.50 เมตร ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้งในช่วงฤดู​​มรสุม


อาณาเขตติดต่อ

กรุงเทพมหานครมีอาณาเขตทางบกติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ ส่วนอาณาเขตทางทะเลอ่าวไทยตอนใน ติดต่อจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี

ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา

ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ และอ่าวไทย (ส่วนที่เป็นอ่าวไทยที่เป็นพื้นที่เดิมของจังหวัดธนบุรี ปัจจุบันคือเขตบางขุนเทียน ซึ่งมีอาณาเขตทางทะเลติดต่อทางอ่าวไทยกับจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ จุดที่อยู่ใต้สุดอยู่ที่ละติจูด 13 องศา 13 ลิปดา 00 ฟิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา 27 ลิปดา 30 ฟิลิปดาตะวันออก ซึ่งเป็นการแบ่งตามพระราชบัญญัติกำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2502)

ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม


ภูมิอากาศ

กรุงเทพมหานครตั้งอยู่ในเขตร้อน มีภูมิอากาศร้อนแบบทุ่งหญ้าสะวันนา (Aw) ตามเกณฑ์การแบ่งภูมิอากาศโลกของวลาดีมีร์ เคิปเปิน คือ อุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนที่มีอุณหภูมิต่ำสุดสูงกว่า 18 องศาเซลเซียส มีอย่างน้อย 1 เดือนที่ปริมาณน้ำฝนต่ำกว่า 60 มิลลิเมตร และเดือนที่มีฝนตกน้อยที่สุด จะมีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่า 100 ลบปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี หารด้วย 25

อากาศของกรุงเทพมหานครได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (กลางเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม) และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (เดือนพฤศจิกายน-กลางเดือนกุมภาพันธ์) ทำให้มีฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่ำอย่างสม่ำเสมอ และยังก่อให้เกิดร่องมรสุมพาดผ่านในเดือนพฤษภาคมกับเดือนกันยายน ซึ่งทำให้มีฝนตกหนักกว่าปกติ แต่ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ร่องมรสุมนี้จะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางเหนือ ทำให้ฝนตกน้อยลง เดือนพฤศจิกายน เมื่อซีกโลกเหนือหันออกจากดวงอาทิตย์ หย่อมความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมา มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดเอาความแห้งแล้งและหนาวเย็นมา ทำให้อากาศเย็นและแห้ง ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีเมฆและฝนตกน้อย ครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะอ่อนกำลังลง เป็นการเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูร้อน อากาศจะร้อนขึ้นเรื่อย ๆ กระแสลมในช่วงนี้จะพัดมาจากทางใต้ หรือตะวันออกเฉียงใต้ เรียกว่าลมตะเภา


ในวันที่ 27 หรือ 28 เมษายนของทุกปี ดวงอาทิตย์จะส่องตั้งฉากกับกรุงเทพมหานครพอดี ทำให้ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ และมักคาดการณ์กันว่าเป็นวันที่อากาศร้อนที่สุดของปี อุณหภูมิสูงสุดที่เคยบันทึกได้คือ 40.8 องศาเซลเซียส ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดที่เคยวัดได้คือ 9.9 องศาเซลเซียส ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2498

8 พันคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

กรุงเทพมหานครเป็นเขตปกครองพิเศษของประเทศไทย

โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2

8 พันคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

In Asia - Episode 5 - THAILAND / REPRISE

โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

In_Asia_Episode_5_THAILANDREPRISE

5 พันคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

ชิงร้อยชิงล้าน 777777 งวดนี้พี่ขอ 220254

โพสต์เมื่อ 26 กุมภาพันธ์.

%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99_777777_%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD_220254

1 พันคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Thailand into the Dream

โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

Thailand_into_the_Dream

1 พันคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

WELCOME TO THAILAND

โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

WELCOME_TO_THAILAND

8 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Thaïland : Sweet Chaos Of Life

โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

Tha_landSweet_Chaos_Of_Life

7 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

People Are Awesome 2015 (INSANE Edition)

โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

People_Are_Awesome_2015INSANE_Edition_

7 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

อย่างฮา

โพสต์เมื่อ 30 พฤศจิกายน

%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AE%E0%B8%B2

4 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

เบื้องหลัง ATM เออรัก เออเร่อ EP.3

โพสต์เมื่อ 30 พฤศจิกายน

%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87_ATM_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD_EP_3

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

People Are Awesome. 90 minutes

โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

People_Are_Awesome90_minutes

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Bangkok

โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

Bangkok

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

ชิงร้อยชิงล้าน 3 พ.ค. 54 4/5

โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์.

%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99_3_%E0%B8%9E_%E0%B8%8454_4_5

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Wakeskating in Winter w/ Brian Grubb

โพสต์เมื่อ 26 กุมภาพันธ์.

Wakeskating_in_Winter_wBrian_Grubb

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Harley Davidson รุ่น CVO Softtail Deluxe

โพสต์เมื่อ 31 พฤษภาคม

Harley_Davidson_%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99_CVO_Softtail_Deluxe

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

มัน กล้วย มาก

โพสต์เมื่อ 28 พฤษภาคม

%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

WORLD RECORD SILURO SPINNING DINO FERRARI

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

WORLD_RECORD_SILURO_SPINNINGDINO_FERRARI

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Affinity Photo Is Good Photoshop Competitor And It’s Completely Free

โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์.

Affinity_Photo_Is_Good_Photoshop_Competitor_And_It_s_Completely_Free

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

dracular untold

โพสต์เมื่อ 2 มีนาคม

dracular_untold

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Lionel Messi Body Feint Show

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Lionel_Messi_Body_Feint_Show

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

The drone game has changed

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

The drone game has changed. That may sound like hyperbole, but that was my first impression when experiencing the DJI Inspire One. This is a unit that anyone could pick up and learn to fly quickly, just as you could with the DJI Phantom. But it offers a ton of powerful new features that were previously only available in units too big, dangerous, and expensive for the average consumer to own.

Watching the Inspire One take off and land is exciting, because it transforms mid-flight, with the legs folding up after takeoff so you can shoot 360 degrees of unobstructed video. The unit also has a ground-facing camera that can track what's below and keep the unit stabilized, even when there is no GPS signal, making it much easier to fly indoors.

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Toy Thailand

โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์.

Toy_Thailand

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Groups app makes Facebook about friends again

โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Groups_app_makes_Facebook_about_friends_again

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Stay away

โพสต์เมื่อ 14 กุมภาพันธ์. .

Stay_away

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

Timethai & กระแต โชว์ Step Dance ขั้นเทพ

โพสต์เมื่อ 15 กุมภาพันธ์. .

Timethai%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%95_%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C_Step_Dance_%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E

3 ร้อยคน อ่านเรื่องนี้แล้ว

เรื่องราวที่คุณสนใจ
Japan
สอนร้องเพลง
มัน กล้วย มาก
National Geographic
People Awesome
Thailand
Soccer Skill
Internet
เพลงน่าฟัง
MUSIC
ดูคลายเครียด
Uncategory
ความคลาดไหวล่าสุด

PEOPLE ARE AWESOME - BMX EDITION 2014

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

Sistar - Touch my body kpop dance cover by S.O.F (secciya)

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 15 กุมภาพันธ์.

สันนิษฐานว่ามนุษย์มาอาศัยในญี่ปุ่นครั้งแรกตั้งแต่ยุคหินเก่า

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

ชิงร้อยชิงล้าน 777777 งวดนี้พี่ขอ 220254

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 26 กุมภาพันธ์.

สันนิษฐานว่ามนุษย์มาอาศัยในญี่ปุ่นครั้งแรกตั้งแต่ยุคหินเก่า

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

มัน กล้วย มาก

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 28 พฤษภาคม

โตเกียว ทาวเวอร์

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Razer's New Blade Gaming Laptop

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Japan - The Strange Country (Japanese ver.)

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

กรุงเทพมหานครเป็นเขตปกครองพิเศษของประเทศไทย

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

In Asia - Episode 5 - THAILAND / REPRISE

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

THAILAND - In the Garden of the Dragon

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

From Japan with Love (and Dashi)

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

PEOPLE ARE AWESOME 2015

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

KLEAR - จะรักหรือจะร้าย (Live Big Mountain Music Festival)

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์.

PEOPLE ARE AMAZING - NOTHING IS IMPOSSIBLE

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

Toy Thailand

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์.

Inspirational Quotes #5

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

คุกเข่า Cocktail ( Cover ) Jib Benjanat

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

ประเทศไทย ตอนที่ 2

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 19 ธันวาคม

คำว่า กรุงเทพมหานคร แปลว่า "พระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนคร"

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

เมรี : กระแต - กระต่าย อาร์ สยาม [Official MV] The Man City Lion Project ชาย เมืองสิงห์

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 15 กุมภาพันธ์.

พระราชวังอิมพีเรียล แต่เดิมมีชื่อว่า พระราชวังเอะโดะ

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

ทดสอบการสร้างบทความใหม่

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 22 มิถุนายน

People Are Awesome. 90 minutes

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

This is the most amazing drone we've seen yet

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์.

Thailand Panasonic GH4

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

WELCOME TO THAILAND

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

ชิงร้อยชิงล้าน 11/10/54 แข่งเกมส์

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์.

Thaïland : Sweet Chaos Of Life

เช้าชมล่าสุด โพสต์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์.

แชร์เรื่อง